sadsad x
asdasd
Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI, İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAME

 

Değerli Ziyaretçilerimiz,

 

            Aşağıda ayrıntılı şekilde belirtilen kişisel verileniniz, KARAKUŞLAR HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından sitemizden almış olduğunuz hizmetler kapsamında ve sitemize bildirdiğiniz veya şirketimizce sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu” sıfatıyla kanunların öngördüğü şekilde aşağıda açıklandığı amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 

1-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre; sitemizden almış olduğunuz hizmetler kapsamında ve sitemize bildirdiğiniz veya şirketimizce sair kanallarla temin edilen ad, soyadı, telefon numarası, adres, e-posta adresi, fatura bilgileri, kredi kartı veya banka kartı bilgileri, vergi kimlik numarası, TC kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, üyelik bilgileri, üyelik şifreleri, tercih edilen dil verileri, tercih edilen para birimi, fatura ve ödeme bilgileri, konum verileri, çağrı merkezi arama ses kayıtları, anketlere verilen cevaplar, site içi mesajlar vb. kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması aydınlatma metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir.

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, mevzuat gereği yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Şirketimizin ürün ve hizmet sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda açıkça izin vermiş  olmanız  durumunda  pazarlama faaliyetlerinde kapsamında ticari elektronik ileti gönderimi, ürün/hizmet teklifi, siparişlerin gönderimi, ödeme işlemleri, fatura düzenleme, modelleme, raporlama, değerlendirme faaliyetleri, risk izleme, istihbarat, Şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlar ile Şirketimizin faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

3- KİŞİSEL VERİLERİ TOPLANMA YÖNTEMİMİZ: 

Kişisel verileriniz, şirketimiz ve iştiraklerine yazılı, sözlü, görsel ve teknik olarak verdiğiniz bilgilerden, fiziksel ve sanal mağazalarımız dahil olmak üzere ziyaretlerinizden, sosyal medya ve reklamlarına ait sitelerdeki bilgilerinden, çağrı merkezlerinden, müşteri memnuniyetine ilişkin yapılan anket ve benzeri değerlendirmelerden, destek hizmeti aldığımız şirketler vasıtasıyla temin edilerek yürürlükteki kanunlara uygun olarak yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

 

 

4- SİTEMİZDE UYGULANAN ÇEREZ POLİTİKASI:

Şirketimize ait www.halica.com. sitesine yapmış olduğunuz ziyaretlerinizden tarayıcı aracılığıyla elde edilen bilgileriniz toplanır ve işleme tabi tutulur. Bu şekilde elde edilen bilgiler, ziyaretçi kimliği, ziyaret tarih, ziyaret saati, kullandığınız tarayıcı şekillerini, ID ve IP adresi, Sitemizden indirdiğiniz dosya türü ile ilgili verileri içerebilir. Yukarıda belirtilen veriler, çerez kullanımı esnasında elde edilebilir. Çerez dosyası, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından kullandığınız cihazlara kaydedilen bir Web sitesi yazılımı uygulaması tarafından oluşturulan ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan çoğunlukla harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyalarıdır. Kullandığınız cihazın sabit diskine kaydedilen çerezler giriş kodu, parola ve tercihler gibi birtakım bilgiler içerebilir. Çerez kullanımı, ziyaretçilerin tarama tercihlerini kaydederek daha fazla kişiselleştirilmiş ve hızlı hizmet sunmamıza yardım eder. Sabit diskinizde yer alan çerez dosyaları ile ilgili bilgi almak için İnternet tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Zira internet tarayıcınızda tanımlanan çerezler otomatik olarak kabul edilecek şekilde ayarlanmış olabilir.

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI: 

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmet sunulabilmek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, değerlendirme ve araştırma yapmak, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, iş ortaklarına, tedarikçilere, hizmet ifa ederken aktarımı gereken kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, denetim şirketleri, çağrı merkezleri, yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil üçüncü kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Şirketimiz kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecektir.

6- KVKK NUN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ:

Değerli ziyaretçilerimiz, KARAKUŞLAR HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ne başvurarak;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızı

 

7-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ:

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. Talepleriniz Şirket yetkilileri tarafından değerlendirilerek 30 gün içinde tarafınıza geri dönüş yapılır. Talebiniz, yasal mevzuata uygun görülür ve kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirilerek silinmesi talep edilir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

 

 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.